4laby zmieniają oblicze ośrodka w Świerku

NCBJ-1587Prace budowlane prowadzone na terenie ośrodka to jedna z najważniejszych inwestycji nie tylko w ramach projektu „4laby”, ale również o kluczowym znaczeniu dla przyszłości Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Zmodernizowane laboratoria, stworzą warunki do odkryć naukowych godnych XXI w.

Laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę pozwolą prowadzić prace badawcze w takich dziedzinach jak: fizyka cząstek naładowanych, ochrona środowiska, wytwarzanie i badania materiałów funkcjonalnych dla inżynierii materiałowej, czy tzw. defektoskopii To jedne z najbardziej istotnych dyscyplin współczesnej nauki.
Od lipca 2012 na terenie ośrodka w Świerku trwają szeroko zakrojone prace remontowe i budowlane. Ich realizacja pochłonęła już kilka milionów złotych, a efekt widać, od razu gdy tylko wejdziemy na teren NCBJ.
W samym sercu naukowego kompleksu, tuż naprzeciwko budynku fizyki powstaje całkowicie nowy budynek Laboratorium Struktur Akceleracyjnych (oznaczony w kompleksie NCBJ numerem 90). który na tle całego kompleksu będzie się wyróżniał nowoczesną i ciekawą architekturą. Prace nad tą częścią projektu trwają od lipca 2013 r. Nowy budynek to ok.1400 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni laboratoryjnej. Znajdą się tu miedzy innymi pracownie strojenia wnęk rezonansowych wielko i mało gabarytowych, testowania źródeł promieniowania elektronowego oraz wiele innych. Natomiast w jego bezpośrednim sąsiedztwie powstały już 2 potężne bunkry pozwalające w sposób bezpieczny prowadzić badania nad nowymi urządzeniami. Mają one ściany o grubości dochodzącej do trzech metrów i strop grubości 240 cm. Każdy z dwóch bunkrów wyposażony jest we własną sterownię i zaplecze techniczne. Dopiero tak potężne osłony pozwolą zatrzymać promieniowanie wytwarzane przez pracujące wewnątrz akceleratory i zapewnić bezpieczeństwo uruchamiającego je personelu
Kolejną inwestycją realizowaną w ramach projektu 4laby jest Laboratorium Pomiarów Środowiskowych (oznaczonego w kompleksie NCBJ numerem 84). Z daleka widać odnowioną fasadę budynku. Nie licząc pomieszczeń Laboratorium Pomiarów Środowiskowych, oraz Laboratorium Radiograficznego to pierwszy obiekt kompleksowo wyremontowany w którym powstaną nowoczesne laboratoria. Obecnie w Laboratorium trwa proces kompletowania zaawansowanej technicznie aparatury.
Realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące” zapewni przestrzeń do prowadzenia badań naukowych Między innymi dzięki jego realizacji Narodowe Centrum badań Jądrowych stanie się w przyszłości miejscem, które przyciąga ludzi z całego świata nie tylko możliwościami rozwoju, ale również nowoczesną aparaturą i odpowiednimi warunkami pracy naukowej. Unikatowa sieć laboratoriów, wyposażona w światowej klasy sprzęt, umożliwi realizację badań naukowych i zbudowanie pomostów współpracy z innymi światowymi ośrodkami naukowymi i biznesowymi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.