Nowoczesna sieć w NCBJ już za kilka miesięcy

siecJednym z typowych wyzwań stojących przed osobami odpowiedzialnymi za infrastrukturę IT jest modernizacja infrastruktury sieciowej. Podjęcie decyzji o jej kompletnej wymianie jest trudne, lecz perspektywa zyskania wielu korzyści, w tym przede wszystkim większej wydajności oraz możliwości obsługi nowych funkcji – przekonuje do takiej inwestycji.

Wzrastająca popularyzacja Internetu, spowodowała zwiększenie ilości narzędzi wykorzystywanych między innymi w pracach naukowych: np. konferencje internetowe, VoIP, ułatwiają i zmniejszają koszty zdalnej współpracy, niezależnie od odległości.Jednak te nowe możliwości powodują jednocześnie, że zarządzanie systemem IT jest trudniejsze i bardziej skomplikowane Między innymi dlatego, że rośnie liczba aplikacji i użytkowników, również takich, którzy wykorzystują różne, często własne urządzenia mobilne. Wymiana danych i dostęp do aplikacji przy zastosowaniu smartfonów, komputerów biurowych – zwiększają efektywność i elastyczność pracy, ale powodują, że pojawiają się nowe problemy z utrzymaniem przepustowości i integralności systemu sieciowego oraz bezpieczeństwa danych.
Podpisana w styczniu 2014 roku umowa z firmą Block sp. z o.o. na wykonanie projektu i realizację nowej instalacji sieci strukturalnej w budynkach adaptowanych na potrzeby nowych podzielona została na 3 etapy:
Etap 1 Wykonanie projektu nowej instalacji sieciowej wraz z projektem połaczenia światłowodowego pomiędzy budynkiem 8, a budynkami 5, 84, 28 i nowym Budynkiem Laboratorium Struktur Akceleracyjnych (90)
Etap 2 Wykonanie nowej instalacji sieciowej w budynkach 7, 8, 9, 5, 84, 28 wraz z usunięciem starej instalacji
Etap 3 Wykonanie połączeń światłowodowych między budynkiem 8, a budynkami adaptowanymi na potrzeby nowych laboratoriów.
Budowana infrastruktura obejmować będzie elementy niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak kanalizacja teletechniczna, studnie kablowe, światłowody czy węzły telekomunikacyjne.
Założenie nowej sieci informatycznej poprawi warunki pracy i skróci czas wykonywanych zadań, umożliwi sprawniejsze korzystanie z baz danych, zdalnych serwerów oraz innych danych dostępnych w Internecie, co jest niezbędne dla nowoczesnego, sprawnego działania ośrodka naukowego.
W ramach projektu 4laby na część informatyczną, na którą składają się:połączenie budynków łączami światłowodowymi o wysokiej przepustowości, modernizacja sieci szkieletowej wraz z unowocześnieniem aktywnego sprzętu sieciowego, modernizacja systemu poczty elektronicznej oraz budowa nowoczesnej sieci bezprzewodowej – zaplanowano ok 4mln zł.

Post imported by Google+Blog for WordPress.