Kontakt

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock

Rzecznik Prasowy:
rzecznik@ncbj.gov.pl

Koordynator ds informacji i promocji projektu:
pawel.sektas@ncbj.gov.pl