Laboratorium pomiarów i radiograficzne zmodernizowane

rem2Wparcie funduszy strukturalnych umożliwiły dynamiczny rozwój wielu polskich instytucji. Wśród nich na czołowe miejsce wysuwa się Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Instytut otrzymał między innymi środki na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące”,

w ramach którego to projektu realizowana jest budowa, modernizacja, doposażenie 4 wybranych laboratoriów wraz z modernizacją sieci informatycznej.
Jednym z pierwszych postępowań przetargowych zrealizowanych w ramach projektu 4Laby był przetarg na modernizację pomieszczeń laboratoriów pomiarów środowiskowych oraz radiograficznego obejmujący swoim zakresem między innymi:
przebudowę i wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej,
przebudowę i wymianę instalacji sanitarnych (wod-kan i CO),
wymianę lub naprawę stolarki drzwiowej i innych elementów drewnianych,
wymianę okładzin ścian i podłóg,
malowanie wewnątrz budynku,
przebudowę zasilania elektrycznego budynku nr 5

 

Dodaj komentarz