mobilna forma reklamy

autobusLaboratoria modernizowane w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące” z każdym dniem zbliżają się do stanu docelowego, który ma zostać osiągnięty w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Nadchodzący koniec projektu oznacza, że promocja jego rezultatów z każdym kolejnym miesiącem będzie intensyfikowana.

Szereg działań prowadzonych jest jednak już teraz – celem pierwszego etapu kampanii informacyjnej i promocyjnej jest upowszechnienie wiedzy o projekcie i o źródłach jego finansowania (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W branżowych czasopismach ukazały się lub niebawem ukażą reklamy projektu. W intrenecie trwa kampania banerowa, ale najciekawszym i najbardziej oryginalnym narzędziem promocji projektu stała się ekspozycja reklamy projektu na autobusie należącym do ZTS Świerk. Ta popularna wśród reklamodawców forma promocji nigdy nie cieszyła się zainteresowaniem realizatorów projektów o charakterze naukowym. „Moim zdaniem niesłusznie, ponieważ jest to narzędzie nietypowe, zwracające uwagę, a także pozwalające na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. W kontrakcie z dostawcą usługi zawarto zapis, że autobus reklamą powinien przyjeżdżać do ośrodka w Świerku, jak również do filii NCBJ w Warszawie, dzięki czemu reklama będzie widzialna przez osoby odwiedzające budynki NCBJ, zarówno studentów, jak i pracowników NCBJ, ale także – i to najważniejsze z punktu widzenia promocji projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 – przedstawiciele jednostek naukowych potencjalnie zainteresowanych współpracą z nowymi laboratoriami. Tej ostatniej grupie osób sprzyjał termin eksponowania reklamy na pojeździe – wczesna jesień to tradycyjny czas środowiskowych konferencji, dni nauki i spotkań branżowych” podkreśla Paweł Sęktas koordynator ds. promocji i informacji projektu.

Post imported by Google+Blog for WordPress.