„Modernizacja sieci informatycznej na ostatniej prostej”

siećWielkimi krokami zbliża termin zakończenia realizowanej w ramach projektu 4laby inwestycji polegającej na modernizacji sieci informatycznej. Lokalna sieć komputerowa powstała w Świerku już w 1991 roku i od tamtego czasu jest nieustannie rozbudowywana. Mimo wdrożenia kilku nowych elementów, brakowało środków na dalszy rozwój i zapewnienie równie nowoczesnych rozwiązań całej strukturze.

Wzrastająca popularyzacja Internetu, spowodowała zwiększenie ilości narzędzi wykorzystywanych między innymi w pracach naukowych. Obecnie do sieci NCBJ podłączone jest ponad 1500 urządzeń. Między innymi dlatego, że rośnie liczba aplikacji i użytkowników, również takich, którzy wykorzystują różne, często własne urządzenia mobilne, to z kolei powodowało, że pojawiały się problemy z utrzymaniem przepustowości i integralności systemu sieciowego oraz bezpieczeństwa danych. W tej sytuacji na pomoc przyszła Unia Europejska, która wsparła projekt rozwoju sieci ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
„Modernizacja sieci w Narodowym Centrum Badań Jądrowych realizowana w ramach projektu Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące to część wielkich przemian, które mają doprowadzić do jeszcze większego upowszechnienia usług informatycznych i łatwiejszego dostępu do Internetu. Podstawową korzyścią dla pracowników ośrodka będzie usprawnienie codziennej pracy oraz możliwość realizacji nowych projektów badawczych. Nowa sieć zapewni również większe bezpieczeństwo i ciągłość pracy w przypadku awarii” mówi mgr inż. Jacek Szlachciak kierownik zadania Modernizacja Sieci Informatycznej.
Co już zrobiliśmy:
Nowa zapora sieciowa chroniąca sieć LAN
W NCBJ działają dwa urządzenia typu UTM w konfiguracji klastra, które chronią lokalną sieć przed wirusami czy włamaniami. Zastosowanie takiej architektury znacznie podnosi niezawodność ochrony sieci komputerowej.
Połączenia światłowodowe i sieć strukturalna
Modernizacja sieci w wybranych budynkach oraz zbudowanie sieci łączącej te budynki z centralnym punktem dystrybucyjnym ośrodka pochłonęło 65 km kabli miedzianych i 3 km kabli światłowodowych.
Aktywny sprzęt sieciowy
W ramach modernizacji sieci zakupiono około 48 przełączników brzegowych i szkieletowych firmy Extreme Networks, oraz 25 routerów firmy Mikrotik. Urządzenia te pozwalają na zbudowanie sieci o przepustowości 10 Gb/s pomiędzy dowolnymi jej punktami. Dodatkowo zakupiono 75 bezprzewodowych punktów dostępowych sieci bezprzewodowej firmy Ubiquiti Networks. Sieć bezprzewodowa jest w trakcie testów. Uruchomienie planowane jest na 1 kw. 2015. Przewidywane jest uruchomienie 3 sieci logicznych (wewnętrznej, dla gości i eduroam). Warto wspomnieć szczególnie o tej ostatniej. Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Dostęp do eduroam jest współtworzony przez wszystkie instytucje, które z niego korzystają. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam, za zgodą swoich instytucji macierzystych, mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).
W 13 nowych punktach dystrybucyjnych zainstalowano także monitoring parametrów środowiskowych (temperatura powietrza, pobór prądu, sygnalizacja otwarcia drzwi). Jest on realizowany w oparciu o system mPort firmy Ubiquiti Networks.
Macierz do tworzenia kopii zapasowych
Ten element planu modernizacji nie został jeszcze do końca zrealizowany. Ustalono już jednak, że za tworzenie kopii zapasowych danych w NCBJ odpowie urządzenie IBM Storwize V5000. Sprzęt wyróżnia się wysoką wydajnością, a jego obsługa jest prosta dzięki graficznemu interfejsowi.
Do zrobienia pozostały:
modernizacja pomieszczenia serwerowni, modernizacja komunikacji elektronicznej w ramach NCBJ, audyt sieci komputerowej

 

Dodaj komentarz