Nowe standardy sieciowe coraz bliżej

siec-2.jpgimgmax1024Dostęp do nowoczesnej infrastruktury sieciowej oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych okazuje się być niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności badawczej na poziomie, odpowiadającym normom światowym i europejskim.

Dzięki środkom unijnym, które instytut pozyskał w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące” do końca 2014r, istniejąca infrastruktura informatyczna NCBJ ulegnie znacznym przeobrażeniom. We współczesnych, prężnie rozwijających się laboratoriach badawczych, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami, nadzorowanie badań wielu próbek jednocześnie, śledzenie ich wyników dla projektów badawczych – sprawnie działająca sieć komputerowa, będzie ogromnym wsparciem zarówno dla pracowników laboratoriów tematycznych, jak również dla poprawnego funkcjonowania laboratoriów.
Wyzwanie
Lokalna sieć komputerowa Ethernet powstała w Świerku w 1991 roku i jest nieustannie rozbudowywana. Przez nieco już ponad 20 lat, działalność instytutu jest wspierana przez infrastrukturę sieciową, która ułatwia komunikację między poszczególnymi jednostkami. W ciągu kilku ostatnich lat wraz z rozwojem NCBJ znacząco się rozrosła. Obecnie obsługuje ponad 1500 urządzeń zainstalowanych w NCBJ a i jej możliwości przestają być wystarczające. Do tej pory brakowało środków finansowych umożliwiających dalszy jej rozwój, co skutkowało m.in. tym, że mimo wdrożenia szybkich (1000 Mb/s i 10Gb/s) przełączników w centrum dystrybucyjnym, wiele segmentów sieci pracuje wciąż z maksymalną szybkością 100 Mb/s. Efektem są obecnie obserwowane problemy związane z funkcjonowaniem sieci.
Rozwiązanie
Pracownicy działu informatyki Narodowego Centrum Badań Jądrowych przeprowadzili szczegółową analizę potrzeb w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania istniejących problemów. Kiedy pojawiła się możliwość zaaplikowania o środki na rozwój narzędzi IT zostały one skierowane na modernizację sieci informatycznej.
Korzyści
Unowocześniona infrastruktura zwiększy wydajność sieci oraz pozwoli na korzystanie z nowoczesnych usług . Zmodernizowane laboratoria, zostaną wkrótce wyposażone w dostęp do sieci przewodowej i bezprzewodowej, natomiast budynki w których się znajdują zostaną podłączone łączami światłowodowymi do centrum dystrybucyjnego. Połączenie oddzielonych infrastruktur sieciowych przyczyni się do sprawniejszego działania ośrodka minimalizując koszty operacyjne (licencje, serwis, itp.) i likwidując zduplikowane zasoby informatyczne. Wdrożenie zarządzanej sieci bezprzewodowej pozwoli na bezpieczny i dynamiczny dostęp do zasobów komputerowych Instytutu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku rosnącej ilości komputerów przenośnych, dla których nie trzeba tworzyć niepotrzebnie nadmiarowej struktury sieci przewodowych. Dodatkowo, zarządzana sieć bezprzewodowa pełnić będzie rolę dodatkowego elementu struktury zarządzania bezpieczeństwem sieci pozwalającym na wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych i bezprzewodowych urządzeń przenośnych.
„Realizowany projekt to część wielkich ogólnopolskich przemian, które mają doprowadzić do jeszcze większego upowszechnienia usług informatycznych i łatwiejszego dostępu do Internetu i innych sieci przesyłania danych. Podstawową korzyścią dla końcowych użytkowników będzie usprawnienie codziennej pracy oraz możliwość realizacji nowych projektów badawczych. Nowa sieć wpłynie również na wzrost bezpieczeństwa oraz zapewnienie ciągłości pracy w przypadku awarii. Warto pamiętać również o tym, że nowe rozwiązania umożliwią w naszym instytucie łatwiejszy rozwój systemów IT w kolejnych latach. Ma to niebagatelne znaczenie chociażby w kontekście Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma być realizowany w latach 2014-2020” podkreśla mgr inż. Jacek Szlachciak kierownik zadania modernizacja sieci informatycznej w projekcie „4laby”.
Inwestycja realizowana w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Post imported by Google+Blog for WordPress.