Nowe standardy sieciowe już w Świerku

DSC_145410gb/s to prędkość, z jaką pracuje sieć informatyczna w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Po nieco 2óch latach od rozpoczęcia zakończyły się prace inwestycyjne w zakresie modernizacji sieci informatycznej ośrodka w Świerku. Całość inwestycji sfinansowana została ze środków projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące”

Sieć informatyczna w Świerku ma już prawie ćwierć wieku. Lokalna sieć komputerowa Ethernet jako jedna z pierwszych w Polsce powstała w Świerku w 1991 roku i jest nieustannie rozbudowywana. Przez prawie 25 lat, działalność instytutu jest wspierana przez infrastrukturę sieciową, która ułatwia komunikację między poszczególnymi jednostkami. W ciągu kilku ostatnich lat wraz z rozwojem NCBJ znacząco się rozrosła. Obecnie obsługuje ponad 1500 urządzeń zainstalowanych w NCBJ a ich liczba wraz z postępem technologicznym, oraz wdrażaniem na rynek nowych rozwiązań cały czas rośnie. Chęć sprostania tempu postępu technologicznego w dziedzinie IT, rosnącym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz wzrastającemu zapotrzebowaniu na zaawansowane aplikacje informatyczne spowodowały, że konieczne stało się przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury sieciowej nauki oraz zasobów naukowych w postaci cyfrowej.

Prawie 2 miliony złotych, które przeznaczone zostały na modernizację sieci informatycznej poprawiły warunki pracy i skróciły czas wykonywanych zadań, umożliwiły sprawniejsze korzystanie z baz danych, zdalnych serwerów oraz innych danych dostępnych w Internecie, co jest niezbędne dla nowoczesnego, sprawnego działania jednostki badawczo-naukowej. Pozwoliło również na korzystanie z lepszych standardów, jakie daje nowoczesna sieć komputerowa. Zaangażowanie pracowników NCBJ w projekty międzynarodowe, ale również zakupywana nowoczesna aparatura wymusza konkretne rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej jak chociażby połączenia światłowodowe.

Co zrobiliśmy?
• Zakupiono dwa urządzenia typu UTM w konfiguracji klastra, które chronią lokalną sieć przed wirusami czy włamaniami. Zastosowanie takiej architektury znacznie podnosi niezawodność ochrony sieci komputerowej.
• Modernizacja sieci w wybranych budynkach oraz zbudowanie sieci łączącej te budynki z centralnym punktem dystrybucyjnym ośrodka pochłonęło 65 km kabli miedzianych i 3 km kabli światłowodowych
• W ramach modernizacji sieci zakupiono około 48 przełączników brzegowych i szkieletowych firmy Extreme Networks, oraz 25 routerów firmy Mikrotik. Urządzenia te pozwaliły na zbudowanie sieci o przepustowości 10 Gb/s pomiędzy dowolnymi jej punktami.
• Zakupiono 75 bezprzewodowych punktów dostępowych sieci bezprzewodowej firmy Ubiquiti Networks. Uruchomionoe 3 sieci logicznych (wewnętrznej, dla gości i eduroam). Założeniem projektu eduroam jest umożliwienie użytkownikowi uzyskania połączenia do sieci bezprzewodowej na terenie dowolnej instytucji podłączonej do sieci eduroam.Warty podkreślenia jest fakt, iż użytkownik korzysta z ustawień uwierzytelniania do sieci, ze swojej macierzystej instytucji. Uwierzytelnianie w sieci eduroam oparte jest o standard 802.1x. Sprawdzana jest przynależność użytkownika do danej grupy i na bazie tego otrzymuje on odpowiednie prawa dostępu. Transmisja podczas procesu uwierzytelniania jest szyfrowana i opierać się może o różne metody W NCBJ korzystać będziemy przede wszystkim z metody opartej o certyfikat osobisty użytkownika.
• W 13 nowych punktach dystrybucyjnych zainstalowano monitoring parametrów środowiskowych (temperatura powietrza, pobór prądu, sygnalizacja otwarcia drzwi).
• Zmodernizowano system komunikacji elektronicznej w NCBJ. We współczesnych, prężnie rozwijających się laboratoriach badawczych, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami, nadzorowanie badań wielu próbek jednocześnie, śledzenie badań wykonywanych dla wielu projektów badawczych, zapewnienie zgodności ze standardami oraz współpraca wielu jednostek w ramach jednej organizacji wymaga zastosowania najnowszych rozwiązań z zakresu informatyki

Realizacja niniejszego projektu przyczynia się do przekształcenia NCBJ w nowocześnie wyposażony, zinformatyzowany ośrodek badawczy, dostosowany do standardów europejskich i światowych. Poprzez usprawnienia wybranych procesów, w najbliższej perspektywie czasowej jeszcze bardziej wzrośnie potencjał naukowo-badawczy NCBJ. Poza tym nowa sieć wpłynie również na wzrost bezpieczeństwa oraz zapewnienie ciągłości pracy w przypadku awarii, a nowe rozwiązania umożliwią w naszym instytucie łatwiejszy rozwój systemów IT w kolejnych latach”. podkreśla mgr inż. Jacek Szlachciak kierownik zadania modernizacja sieci informatycznej w projekcie „4laby”.