Nowoczesna siedziba laboratorium struktur akceleracyjnych

labvoratorium struktor akceleracyjnychNowy budynek to ok.1400 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni laboratoryjnej.. Atutem powstającego budynku jest jego wyjątkowa architektura – nowoczesna i przyciągająca uwagę, ale dopasowana estetycznie do pozostałych obiektów w siedzibie NCBJ.

Na parterze tego budynku będą zlokalizowane pracownie technologii wysokiej próżni oraz laboratoria badawcze źródeł promieniowania elektronowego i komór jonizacyjnych, a także pracownia do badań z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego. Na piętrze będzie znajdować się biuro konstrukcyjne z pracowniami do symulacji, obliczeń i projektowania układów mechanicznych, elektryczno-elektronicznych i systemów informatycznych. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej pracowni akceleratorów niskoenergetycznych ma powstać nowa pracownia akceleratorowa o powierzchni 210 metrów kwadratowych wyposażona w dwa pomieszczenia osłonne przeznaczone do badań akceleratorów wysokoenergetycznych.
Nowoczesność pod każdym względem
W budynku Laboratorium Struktur Akceleracyjnych znajdą się nowocześnie wyposażone laboratoria z czego część o ograniczonym dostępie oraz o podwyższonej klasie czystości ISO5. Ponadto w obrębie laboratoriów zainstalowany zostanie zamknięty układ chłodzenia a w przypadku Laboratorium Technik Próżniowych zostaną zainstalowane systemy pomp bezolejowych co spowodować ma minimalizację oddziaływania na środowisko. Do najciekawszych laboratoriów będzie można zaliczyć:
Laboratorium badań nad komorami jonizacyjnymi i licznikami proporcjonalnymi gazowymi. W laboratorium tym będą prowadzone prace nad nowoczesnymi komorami jonizacyjnymi jako elementami akceleratorów medycznych i przemysłowych ale również nad wszelkiego rodzaju licznikami lub detektorami promieniowania wykorzystywanymi do budowy bramek dozymetrycznych.
Laboratorium testowania źródeł promieniowania elektronowego. Laboratorium będzie wykorzystywane do atestacji wyrzutni elektronów, a dzięki zainstalowaniu tzw. klatki Faradaya będą mogły być w nim prowadzone prace związane z doskonaleniem wyrzutni elektronów jako podstawowego elementu struktury przyspieszającej
Laboratorium specjalnego montażu o podwyższonej czystości klasy ISO 5. Laboratorium będzie miejscem, gdzie w warunkach wysokiej laboratoryjnej czystości będą prowadzone prace z zakresu finalnego strojenia wnęk rezonansowych struktur przyspieszających, montaż wyrzutni elektronów, oraz montaż pakietów rezonatorów przed ostatnim lutowaniem
Pracownia strojenia wnęk rezonansowych wielko i mało gabarytowych o podwyższonej czystości klasy ISO 5. W tym pomieszczeniu planuje się prowadzenie prac związanych ze wstępnym zestrajaniem elementów sekcji przyspieszających, w pomieszczeniu będą zainstalowane gabloty do przechowywania detali po operacjach technologicznych. W pracowni będzie również analizator sieciowy przeznaczony do pomiaru elementów struktur przyśpieszających
Pracownie projektowe układów elektryczno-elektronicznych. Przeznaczone do projektowania i symulacji działania obwodów elektrycznych, układów zasilania i układów elektronicznych na potrzeby procesów akceleracyjnych, dozymetrii, kontroli próżni i urządzeń impulsowych dużej mocy.
Czemu to wszystko ma służyć?
Przede wszystkim powstające laboratoria mają być zapleczem badawczo – rozwojowym. Po zakończeniu projektu Laboratorium Struktur Akceleracyjnych będzie w stanie realizować, zgodne z oczekiwaniami rynku, badania elementów akceleratorów liniowych. Posiadanie odpowiedniej infrastruktury, zapewnienie właściwej jakości, czystości pomieszczeń oraz nowoczesnych maszyn i urządzeń to dobra droga ku rozwojowi.