zima nie blokuje projektu

Niemal połowę z całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych czyli z ponad 39 mln zł rozliczył NCBJ do marca 2014r w ramach realizacji projektu 4laby. Lwia część wydatków to nakłady poniesione na prace budowlane w obiektach modernizowanych oraz budowanych od podstaw w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące”. Ponad 3 mln zł zostało przeznaczone na zakup i modernizację sprzętu naukowego, a rozliczoną kwotę uzupełniają stosunkowo niewielkie wydatki związane z zarządzaniem projektem. Continue reading „zima nie blokuje projektu”

NCBJ zbada jakość powietrza

mobilnebadaniepowNaukowcy Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zaprojektowali i wybudowali mobilne laboratorium służące do badań jakości powietrza. Jedno z nielicznych tego typu urządzeń w Polsce pozwoli na szybką identyfikację zanieczyszczeń powietrza praktycznie w każdym miejscu a tym samym wpłynie na poprawę działań mających na celu ochronę naszego zdrowia. Continue reading „NCBJ zbada jakość powietrza”

Modernizacja laboratorium wiązek

head_yellowNarodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) rozpoczyna kolejny etap projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące”. Ponad 1,3 mln zł zostanie przeznaczone na modernizację laboratorium wiązek jonowo plazmowych. Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w „Biznesie Mazowieckim”Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Nowoczesna sieć w NCBJ już za kilka miesięcy

siecJednym z typowych wyzwań stojących przed osobami odpowiedzialnymi za infrastrukturę IT jest modernizacja infrastruktury sieciowej. Podjęcie decyzji o jej kompletnej wymianie jest trudne, lecz perspektywa zyskania wielu korzyści, w tym przede wszystkim większej wydajności oraz możliwości obsługi nowych funkcji – przekonuje do takiej inwestycji. Continue reading „Nowoczesna sieć w NCBJ już za kilka miesięcy”

Laboratorium pomiarów i radiograficzne zmodernizowane

rem2Wparcie funduszy strukturalnych umożliwiły dynamiczny rozwój wielu polskich instytucji. Wśród nich na czołowe miejsce wysuwa się Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Instytut otrzymał między innymi środki na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące”, Continue reading „Laboratorium pomiarów i radiograficzne zmodernizowane”

Nowy samochód już w Świerku

samTen pojazd kojarzy większa cześć pracowników NCBJ.W samochodzie zainstalowana zostanie skrzynia do przewożenia detali w określonych warunkach środowiskowych. Zakup został zrealizowany w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące”.