Umowa na budowę nowoczesnego laboratorium struktur podpisana

23W dniu 21 lutego 2013r pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych a firmą Zakład Handlowo-Usługowy Deptuła Zbigniew podpisana została opiewającą na sumę ponad 7 mln zł umowa na budowę (składającego się z 2óch części pracowni akceleratorowej oraz laboratorium struktur akceleracyjnych wraz z biurem konstrukcyjnym)

Zakres zadań określony w wyżej wymienionej umowie obejmuje 3 etapy:
ETAP I: wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
ETAP II: Budowa pracowni akceleratorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
ETAP III: Budowa laboratorium struktur akceleracyjnych wraz z biurem konstrukcyjnym oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Nowy budynek, to nieco ponad. 1400 m2powierzchni z czego większość to powierzchnie laboratoryjne.
Do najciekawszych pracowni badawczych należeć będą:
Laboratorium badań nad komorami jonizacyjnymi i licznikami proporcjonalnymi gazowymi. W laboratorium tym będą prowadzone prace nad nowoczesnymi komorami jonizacyjnymi jako elementami akceleratorów medycznych i przemysłowych ale również nad wszelkiego rodzaju licznikami lub detektorami promieniowania wykorzystywanymi do budowy bramek dozymetrycznych.
Laboratorium specjalnego montażu o podwyższonej czystości klasy ISO 5. Laboratorium będzie miejscem, gdzie w warunkach wysokiej laboratoryjnej czystości będą prowadzone prace z zakresu finalnego strojenia wnęk rezonansowych struktur przyspieszających, montaż wyrzutni elektronów, oraz montaż pakietów rezonatorów przed ostatnim lutowaniem.
Pracownia strojenia wnęk rezonansowych wielko i mało gabarytowych o podwyższonej czystości klasy ISO 5. W pracowni prowadzone będą prace związane ze wstępnym strojeniem elementów struktur akceleracyjnych.
Pracownia projektowa systemów informatycznych. Przeznaczona do projektowania i implementacji systemów informatycznych oraz projektowania i symulacji układów elektroniki wysokiej precyzji realizujących sterowanie procesami akceleracyjnymi, dozymetrii i kontroli próżni
Laboratorium lutowania w próżni oraz badania jakości przebiegu procesu lutowania. W pomieszczeniu tym będą przeprowadzane procesy lutowania elementów struktur akceleracyjnych, oraz całych struktur. Pomieszczenie zostanie wyposażone w niezbędną aparaturę w tym piec do lutowania próżniowego.
Pracownia akceleratorowa. W budynku pracowni akceleratorowej zlokalizowane zostaną dwa bunkry osłonowe umożliwiające instalację, uruchomienie badania i testy akceleratorów o maksymalnej energii fotonów do 20 MV.

Post imported by Google+Blog for WordPress.

Dodaj komentarz