zima nie blokuje projektu

Niemal połowę z całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych czyli z ponad 39 mln zł rozliczył NCBJ do marca 2014r w ramach realizacji projektu 4laby. Lwia część wydatków to nakłady poniesione na prace budowlane w obiektach modernizowanych oraz budowanych od podstaw w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące”. Ponad 3 mln zł zostało przeznaczone na zakup i modernizację sprzętu naukowego, a rozliczoną kwotę uzupełniają stosunkowo niewielkie wydatki związane z zarządzaniem projektem.

„W praktyce wydaliśmy znacznie więcej, jednak te dodatkowe środki to pieniądze które zapłaciliśmy kontrahentom, a które w najbliższym czasie przedstawione zostaną do rozliczenia” mówi dr Cezary Pochrybniak kierownik projektu 4laby.
Ponad 3 mln rozliczonych środków stanowi zakupiona aparatura. I tak np. do laboratorium Wiązek Jonowo Plazmowych trafił między innymi mikroskop skaningowy. „Zakupiony mikroskop jest urządzeniem, pozwalającym „zajrzeć” w mikrostrukturę badanych materiałów i obserwować jej elementy, często o wielkości 1000 razy mniejszej od grubości ludzkiego włosa. Dzięki tak dużej rozdzielczości, mikroskopy skaningowe znajdują zastosowanie m.in. w badaniu nowych materiałów, kontroli jakości, kryminalistyce, litografii, naukach biologicznych, archeologii, czy farmacji. Możliwość połączenia tego typu mikroskopów z analizatorami EDS (Rentgenowska Spektroskopia Dyspersji Energii) czyni je jednymi z najbardziej efektywnych układów analitycznych, mających szerokie zastosowanie w laboratoriach badawczych” – mówi dr Marek Barlak.
Do Laboratorium Struktur Akceleracyjnych trafił między innymi specjalistyczny samochód do transportu podzespołów. W samochodzie zainstalowana została skrzynia do przewożenia detali w określonych warunkach środowiskowych.
Laboratorium Pomiarów Środowiskowych wzbogaciło się między innymi o mobilne laboratorium. Jest to jedno z nielicznych w Polsce mobilnych urządzeń badawczych służących do kompleksowej analizy powietrza. Laboratorium ma nieco ponad 5,5 m2 i mieści się w specjalnym klimatyzowanym kontenerze, osadzonym na platformie jezdnej. Znajduje się ono w klimatyzowanym kontenerze o wielkości ok 5,5 m2 osadzonym na platformie jezdnej. Pomoże ono naukowcom w badaniu jakości powietrza.
Jednak największe środki przeznaczone zostały na cele infrastrukturalne, tu też efekty prac projektowych są najbardziej widoczne.
W ramach laboratorium struktur powstały już 2 potężne bunkry pozwalające w sposób bezpieczny prowadzić badania nad nowymi urządzeniami. Mają one ściany o grubości dochodzącej do trzech metrów i strop grubości 240 cm. Każdy z dwóch bunkrów wyposażony jest we własną sterownię i zaplecze techniczne. Obok bunkrów powstaje budynek mieszczący biura projektowe, pomieszczenia laboratoryjne oraz tzw. cleanroomy, czyli specjalne sale, w których powietrze jest filtrowane z wszelkich zanieczyszczeń. W tych pomieszczeniach będą kali¬browane urządzenia produkowane przez NCBJ. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane powinny zakończyć się w 3kwartale 2014r.
Zmodernizowaliśmy także pomieszczenia Laboratorium Radiograficznego oraz Pomiarów Środowiskowych, oprócz tego kompleksowo zmodernizowany został budynek Laboratorium Wiązek Jonowo Plazmowych.
Projekt „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące” to ogromne możliwości rozwoju polskiej nauki. Dzięki efektowi synergii naukowcy już niedługo będą mogli współpracować ze sobą wykorzystując w pełni potencjał wszystkich laboratoriów wchodzących w zakres przedmiotowej realizacji projektu 4laby. Wdrożenie projektu 4laby to koszt niespełna 40 mln złotych. Rozwój zaplecza sprzętowego, zdobywanie specjalistycznej wiedzy, możliwość pracy na zaawansowanych urządzeniach to szansa dla NCBJ w udziale w międzynarodowych projektach badawczych. Transfer wiedzy pomiędzy ośrodkami w Polsce i za granicą jest w dzisiejszych czasach niezwykle istotny. Dzięki realizacji projektu w Świerku rozwija się ośrodek który przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki, a jego efekty widoczne będą w nauce, ochronie środowiska, medycynie i życiu codziennym